Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Informacja dla członków stowarzyszenia Amber Baltic Golf Club

W związku z zaplanowanym na dzień 20 maja 2017r. Walnym Zgromadzeniem klubu golfowego Amber Baltic Golf Club pragnę skorzystać z tej okazji i w imieniu zarządów spółek Golf Amber Baltic oraz Amber Baltic Golf Management oraz pracowników podziękować wszystkim obecnym i byłym członkom stowarzyszenia jak również licznemu gronu golfistów, którym przyszło grać na polu golfowym w Kołczewie za korzystanie z infrastruktury pola golfowego i stworzenie niezapomnianej atmosfery, szczególnie w okresie ostatnich sześciu lat.


Jednocześnie przy tej okazji, podobnie jak to robiłem co roku przy okazji walnych zgromadzeń klubu ABGC, pragnę po raz ostatni przedstawić moje stanowisko w sprawach budzących zainteresowanie wszystkich członków.


Od marca 2011 r do listopada 2016 r polem golfowym zarządzały obie w/w spółki, których jestem większościowym udziałowcem. Po przejęciu kontroli operacyjnej w 2011r opracowaliśmy wspólnie z pracownikami spółki Golf Amber Baltic szeroki program inwestycyjny, którego celem było przywrócenie jakości pola golfowego i jego infrastruktury do najwyższego poziomu , oczekiwanego przez członków klubu oraz golfistów z Polski i zagranicy. O dokonanych inwestycjach nie będę wspominał, ponieważ są widoczne do dnia dzisiejszego i nadal pozostaną na trwale częścią naszego obiektu. Wraz z przywróceniem wysokiej jakości pola golfowego znacznemu zwiększeniu uległa ilość członków naszego klubu oraz golfistów odwiedzających Amber Baltic GC. W roku 2013 statystyki z działalności potwierdziły przekroczenie magicznej, dla wielu pól golfowych, granicy  8000 rund rozegranych w danym roku kalendarzowym. Również znaczny wzrost nastąpił w ilości nowych członków ABGC, którzy przeważnie po raz pierwszy przystąpili do klubu lub wykupili prawo do gry. Ilość członków klubu oraz osób opłacający prawo do gry przekroczyło 200 osób. Uwzględniwszy fakt przeniesienia się części członków ABGC na pola w Modrym Lesie czy Kalinowych Polach była to bardzo satysfakcjonująca liczba przy uwzględnieniu faktu funkcjonowania w promieniu 180 km od Kołczewa czterech a de facto pięciu innych pól golfowych.


Niestety w lipcu 2013r.rozpoczął się konflikt wokół działki 89 spowodowany decyzją burmistrza gminy Wolin o wydzierżawieniu części pola golfowego spółce Centurio. Wydarzenia następnych lat są dobrze znane zarówno członkom stowarzyszenia oraz graczom z całej Polski. Nie ma wątpliwości, że ten konflikt trwający w okresie 2013-2016 był potęgowany przez grupę spółek ze sobą powiązanych i przejawiał się w formie dwukrotnych, bezprawnych okupacji części dołka 8 i 9 oraz prób paraliżowania działalności pola golfowego .Konflikt ten doprowadził również do zatrzymania trendu wzrostowego w działalności pola golfowego. Czarny PR stosowany wobec spółek oraz członków stowarzyszenia połączony z groźbami naliczania kar za przejście przez teren działki 89 jak również groźby kierowane pod adresem sponsorów i partnerów biznesowych negatywnie wpłynęły na postrzeganie Amber Baltic Golf Club. W konsekwencji konfliktu oraz ujawnienia się istotnej wady prawnej jakim był brak integralności pola golfowego (wbrew postanowieniom umowy dzierżawy pole nie stanowiło integralnego kompleksu golfowego) podjąłem decyzje o wycofaniu się z zamiaru wykupu nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2014r. pomimo otrzymania takiej oferty w ramach prawa pierwokupu. Z tego samego względu Amber Baltic Golf Management nie przystąpiła do nowego przetargu na dzierżawę na kolejne 10 lat, ogłoszonego w 2017r.

W swojej działalności jednym z naszych najważniejszych celów było wspieranie działalności stowarzyszenia ABGC. Zasady współpracy regulowała szczegółowo umowa, zgodnie z którą na spółkach zarządzających ciążył obowiązek i koszt prowadzenia spraw klubu, administrowania, prowadzenia kart hcp, zarządzania system Eagle, organizowania turniejów na preferencyjnych warunkach dla członków w tym udzielanie zniżek dla członków z tytułu udziału w turniejach PZG, szczególnie w Polonia Cup oraz poniesienie kosztu sfinansowania udziału drużyny ABGC w Klubowych MP.


Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem udało się zorganizować szereg niezapomnianych turniejów i imprez golfowych, wymienię jedynie kilka z nich t.j. kolejne edycje turniejów Polonia CUP, szczególnie te z 2012 i 2015 (XX edycja), Mistrzostwa Polski HCP w 2012, Klubowe Mistrzostwa Polski w 2013 oraz Mistrzostwa Polski Seniorów i Mid Amatorów w 2014. Oczywiście nie można zapomnieć o corocznych Mistrzostwach Klubu ABGC, które jak co roku miały emocjonujący przebieg i sportowy finał. Mam nadzieje, że tradycja i dobry poziom imprez golfowych będzie kontynuowany w przyszłości.


Kończąc działalność związaną z polem golfowym ustaliliśmy z zarządem Stowarzyszenia i Prezesem Andrzejem Matajem, że do czasu ustalenia przez klub ABGC zasad współpracy z nowym dzierżawcą firmą Działka 89. Amber Baltic Golf Management oraz Małgorzata Marchelak będą prowadziły sprawy stowarzyszenia na dotychczasowych zasadach. Docelowo, w końcu 2017 r. na rzecz stowarzyszenia przekazane zostaną prawa do domeny internetowej www.agbc.pl pozostające własnością Amber Baltic Golf Management, a do tego czasu na w/w stronie zamieszczane będą wszystkie Informacje i komunikaty wnioskowane przez zarząd klubu.
Żegnając się ze wszystkimi golfistami tak sympatyzującymi z moją działalnością oraz z tymi, którzy nie zawsze byli zadowoleni z rozwoju spraw na polu golfowym pragnę w tym miejscu szczególnie podziękować Małgosi Marchelak i Krzysztofowi Stefanowiczowi za kilkuletnią wspaniałą współpracę i za oddanie całych swoich serc dla stworzenia tego niezapomnianego zjawiska jakim jest Amber Baltic Golf Club.
Ponownie dziękuję wszystkim członkom ABGC, golfistom z całej Polski i naszym partnerom za niezapomnianą współpracę i wszystkie chwile spędzone na polu Amber Baltic Golf Club w okresie ostatnich 6 lat życząc jednocześnie wszystkim gościom pola golfowego w Kołczewie równie niezapomnianych i ekscytujących chwil w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Jesionek
20 maja 2017r.

You are here: AKTUALNOŚCI Informacja dla członków stowarzyszenia Amber Baltic Golf Club
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ