Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Walne Zgromadzenie 2015

Drukuj
Szanowni Członkowie,
 Zawiadamiamy, że w dniu 2 Maja 2015 o godz. 17:30 (I termin), odbędzie się Walne Zgromadzenie Amber Baltic Golf Club. Poniżej przedstawiamy Porządek Obrad:
 1. Sprawy organizacyjne.

a) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 1. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2014.

 3. Sprawozdanie Kapitana Klubu z działalności za rok 2014.

 4. Określenie kierunków działania Klubu w 2015 roku.

 5. Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu.

 6. Dyskusja.

 7. Podjęcie uchwał w zakresie:

  1. Udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

  2. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014,

  3. Zatwierdzenia sprawozdania Kapitana Klubu za rok 2014,

  4. Zatwierdzenie kierunków działania Klubu na rok 2015.

  5. Zatwierdzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Klubu.

9) Wybory Kapitana Klubu, Członków Komisji Handicapowej i Reprezentantów

Amber Baltic Golf Club do Polskiego Związku Golfa na rok 2015 – podjęcie uchwał.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie Walnego Zgromadzenia.


Informujemy, iż w przypadku braku quorum II termin Walnego Zgromadzenia ustalony jest na 02.05.2015 o godz. 18:00

You are here: KLUB Walne Zgromadzenie
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ