Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Rodzaje członkostwa

 

Członkostwo Zwyczajne (Indywidualne) :

 

jest umową zawartą pomiędzy osobą fizyczną , która ukończyła 21 lat a klubem.
Osoba ta zobowiązała się przestrzegać Statutu, Praw i Obowiązków Amber Baltic Golf Club
oraz opłacić zobowiązania finansowe, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na wniosku o przyjęcie do klubu. 

 

 

Członkostwo Wspierające (Rodzinne) :

 

jest umową zawartą pomiędzy małżeństwem (wraz ze wszystkimi dziećmi do 18 roku życia) a klubem. 
Dorosłe osoby takiej rodziny zobowiązały się przestrzegać Statutu, Praw i Obowiązków Amber Baltic Golf Club
oraz opłacić zobowiązania finansowe, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na wniosku o przyjęcie do klubu.

 

 

Członkostwo Wspierające (Firmowe) :

 

jest umową zawartą pomiędzy osobą prawną (firmą) a klubem. 
Firma oraz cztery osoby ją reprezentujące zobowiązały się przestrzegać Statutu, Praw i Obowiązków Amber Baltic Golf Club. Firma zobowiązała się opłacić zobowiązania finansowe wobec klubu golfowego, potwierdzając to stemplem firmy oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za finanse w firmie na wniosku o przyjęcie do klubu.

 

 

Członkostwo Wspierające (Juniorskie) :

 

jest umową zawartą pomiędzy osobą fizyczną, która nie przekroczyła 21 lat a klubem. 
Osoba ta zobowiązała się przestrzegać Statutu, Praw i Obowiązków Amber Baltic Golf Club oraz opłacić zobowiązania finansowe, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na wniosku o przyjęcie do klubu. Za osoby niepełnoletnie deklarację opłacania zobowiązań finansowych wobec klubu musi podpisać jeden z rodziców lub prawny opiekun.

 

You are here: KLUB CZŁONK0STWO Rodzaje członkostwa
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ